HOTEL MARIÁNSKÝ DVŮR

FKSP čerpání

Uplatněte příspěvek z FKSP 

na pobyty v hotelu Mariánský Dvůr

Všechny pobyty lze u nás hradit z příspěvků Vašeho zaměstnavatele – tzv. FKSP (Fondu kulturních a sociálních potřeb).

Na základě Vašich požadavků zajistíme fakturaci Vámi zvoleného pobytu nebo balíčku Vašemu zaměstnavateli a proplacení z fondů FKSP.

Prosíme o:

  • sdělení přesného názvu, adresy,
  • IČO, DIČ firmy nebo organizace,
  • podrobné znění textu, který má být uveden na faktuře.
  • ostatní údaje se řídí pravidly vaší organizace. 

 

FKSP je Fond kulturních a sociálních potřeb, tento fond zřizují ti zaměstnavatelé, kteří jsou organizační složkou státu (například ministerstva), státní příspěvkovou organizací nebo příspěvkovou organizací zřízenou územními samosprávními celky.

Pravidla, podle kterých tito zaměstnavatelé FKSP vytvářejí, a základní rámec pro výdaje z tohoto fondu upravuje vyhláška ministerstva financí č. 114/2002 Sb., v platném znění.

O použití prostředků z tohoto fondu spolurozhoduje odborová organizace, pokud u zaměstnavatele působí. Soukromí zaměstnavatelé často k obdobným účelům vytvářejí tzv. sociální fond.

 

Upozornění: Objednávku po zaplacení depozitu zaměstnavatelem nelze stornovat.

 

Pro více informací nás kontaktujte na naší e-mailové adrese info@hotelmarianskydvur.cz nebo volejte na tel.: +420 774 904 306.

 

Děkujeme a budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Tým hotelu Mariánský Dvůr